Projeler

Depremler, hiç kuşkusuz tabi afetlerin en tehlikeli ve yıkıcı olanıdır. Birinci derece-deprem bölgesinde yer alan İstanbul, tarih boyunca şiddetli birçok deprem yaşamıştır. Bunlardan özellikle 1509, 1690, 1894, 1999 yıllarında mey...
SULTANGAZİ İLÇESİNDE DONATI ALANLARININ ARTIRILMASI AMAÇLI KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ Proje ile İlçemiz sınırları içerisinde mer'i imar planlarında donatı alanları(Park, Çocuk Bahçesi, Yol vb) olarak planlanan ancak üzerinde konut...