Güncel Haberler

40 YILLIK GECEKONDU PROBLEMLERİNİ ÇÖZÜYO...

Vatandaşlarımızı mağdur etmeden mülkiyet sorunlarını çözerek Sosyal Donatı Alanlarını ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz.  Müdürlüğümüzce yürütülen proje kapsamında Yayla Mahallesi Eski 283 parselde bulunan gecekonduların tah...

SOSYAL DONATI ALANLARINI (PARK, ÇOCUK BA...

İlçemiz sınırları içerisinde mer'i imar planlarında donatı alanları (Park, Çocuk Bahçesi, Yol vb) olarak planlanan ancak üzerinde konut, ticaret, imalat vb. yapılaşmaların bulunduğu donatı alanlarının esas fonksiyonuna dönüştürülü...

TARİHİMİZİ KORUYOR VE ESKİ ESER HASSASİY...

  İlçe Sınırlarımız içerisindeki Kırkçeşme Su Yapılarından olan Eski Eser su kemerlerinin tescil süreçleri Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünce tamamlanarak imar planı süreçleri Plan ve Proje Müdürlüğünce yapılmaktadır. Başkanlığımızca e...

KENT ESTETİK KOMİSYONUMUZ KURULARAK ÇALI...

Başkanlığımızca ilçemiz sınırları içerisinde yer alan bina cephelerinde görüntü kirliliğine sebep olan; zemin kat ve üstü binaların cephelerinde bulunan ışıklı veya ışıksız reklam, ilan ve tanıtım elemanlarının, bina pencerelerine...

HAVZA ALANLARININ ÖZEL HÜKÜM KAPSAMINDA ...

Belediyemiz Plan Ve Proje Müdürlüğünün Koordinasyonunda TÜBİTAK, İSKİ Ve İstanbul Teknik Üniversitesi İle Birlikte İlçemizin En Önemli Sorunlarından Biri Olan Havza Alanlarının Özel Hüküm Kapsamında Değerlendirilmesine İlişkin Top...

Sultangazi Belediyesi, Kentsel Dönüşüm H...

Sultangazi Belediyesi tarafından ilçede gerçekleştirilecek geniş kapsamlı kentsel dönüşüm projelerinin tanıtımı yapıldı. Tanıtım programında konuşan Başkan Av. Abdurrahman Dursun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın projeye 80 milyo...