SULTANGAZİ İLÇESİNDE DONATI ALANLARININ ARTIRILMASI AMAÇLI KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

SULTANGAZİ İLÇESİNDE DONATI ALANLARININ ARTIRILMASI AMAÇLI KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

SULTANGAZİ İLÇESİNDE DONATI ALANLARININ ARTIRILMASI AMAÇLI KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Proje ile İlçemiz sınırları içerisinde mer'i imar planlarında donatı alanları(Park, Çocuk Bahçesi, Yol vb) olarak planlanan ancak üzerinde konut, ticaret, imalat vb. yapılaşmaların bulunduğu donatı alanlarının Toki ve Belediyemiz işbirliğinde esas fonksiyonuna dönüştürülüp kamuya kazandırılmasına yönelik kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirilmiş ve Belediyemiz aracılığıyla hak sahiplerine konut tahsisi yapılmıştır.

İLÇEMİZDE DONATI ALANLARINI ARTIRIYORUZ.

Sultangazi İlçesinde Donatı Alanlarının Artırılması Amaçlı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında vatandaşlarımızın 40 yıllık konut sorununu çözüyoruz. Konutları,  mülkiyeti kamuya ait donatı alanlarında (Park, Çocuk Bahçesi, Yol vb) kalmış vatandaşlarımızı mağdur etmeden TOKİ aracılığıyla yeni konut sahibi yapıyoruz. Proje kapsamında tahliye edilen 48246 m²donatı alanını ilçemize kazandırıyoruz.Proje Görselleri