SOSYAL DONATI ALANLARINI (PARK, ÇOCUK BAHÇESİ, YOL VB) İLÇEMİZE KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYORUZ

SOSYAL DONATI ALANLARINI (PARK, ÇOCUK BAHÇESİ, YOL VB) İLÇEMİZE KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYORUZ

İlçemiz sınırları içerisinde mer'i imar planlarında donatı alanları (Park, Çocuk Bahçesi, Yol vb) olarak planlanan ancak üzerinde konut, ticaret, imalat vb. yapılaşmaların bulunduğu donatı alanlarının esas fonksiyonuna dönüştürülüp kamuya kazandırılmasına yönelik 20.05.2021 tarihli 57 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemiz ve TOKİ arasında 07.06.2021 tarihinde imzalanan protokol doğrultusunda Donatı Alanlarının Artırılması Amaçlı Kentsel Dönüşüm Projesi gerçekleştirilmiştir. 
Müdürlüğümüz tarafından yürütülen proje kapsamında uzlaşma sağlanan hak sahiplerinin mevcut taşınmazları karşılığı oluşan hakları nispetince, Kayabaşı toplu konut alanında üretilen dairelerden tahsis edilmiştir. Bu kapsamda değerlendirilen 75.Yıl Mahallesi 1326/3 Sokak No:4 kapı numaralı yapının hak sahipleri ile uzlaşma sağlanmış, 12.05.2022 tarihinde yapının tahliyesi ve yıkımı Müdürlüğümüzce sağlanarak bahse konu alan kamuya kazandırılmıştır.
 Haber Görselleri