40 YILLIK GECEKONDU PROBLEMLERİNİ ÇÖZÜYORUZ

40 YILLIK GECEKONDU PROBLEMLERİNİ ÇÖZÜYORUZ
Vatandaşlarımızı mağdur etmeden mülkiyet sorunlarını çözerek Sosyal Donatı Alanlarını ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz. 
Müdürlüğümüzce yürütülen proje kapsamında Yayla Mahallesi Eski 283 parselde bulunan gecekonduların tahliyesi ve yıkımı sağlanarak 40 yıllık gecekondu sorunları çözüme kavuşturulmuş, vatandaşlarımıza modern konutlar tahsis edilmiştir. Bu kapsamda değerlendirilen Yayla Mahallesi Pirinççi Köyü Bulvarı No:10 kapı numaralı yapının tahliyesi ve yıkımı 16.05.2022 tarihinde Müdürlüğümüzce sağlanarak bahse konu sosyal donatı alanları kamuya kazandırılmıştır.  
 

Haber Görselleri